Obchodní podmínky

obchodní společnosti BELSPORT, s.r.o.
se sídlem Belgická 280/1, 120 00 Praha 2, IČO 24304018, DIČ CZ24304018
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl C, vložka 194170
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.belsport.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Zboží lze objednat přímo z e-shopu, písemně poštou nebo e-mailem, telefonicky, či osobně.
Adresa prodejny: Belgická 1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Telefonní spojení: 222 541 825, 725 606 744, 725 606 742.
E-mail: obchod@belsport.cz

3. CENA ZBOŽÍ

3.1. Ceny pro obchodní partnery
Obchodním partnerem se může stát obchodník se sportovním zbožím. Po zaslání živnostenského listu (nebo výpisu z obchodního rejstříku) obdrží platný obchodní ceník. V případě navázání trvalé spolupráce bude obchodnímu partnerovi přidělen jedinečný přístupový kód, na jehož základě se zobrazí jednak obchodní ceny a jednak aktuální skladová zásoba.
3.2. Ceny pro kluby
Při hromadných objednávkách budou klubům poskytnuty slevy z prodejních cen. Jejich výše bude zájemci sdělena při konkrétní poptávce, v návaznosti na množství objednaného zboží.
3.3. Ceny pro jednotlivce
Při objednání zboží přímo z našeho e-shopu poskytujeme slevu 10 % z prodejních cen.
3.4. Ceny pro členy FAČR (nutnost ověření dle karty)
Při zakoupení zboží Legea poskytujeme slevu 35 % z prodejních cen.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* v hotovosti či platbou kartou v prodejně Belsport, Belgická 1, Praha 2
* v hotovosti (na dobírku) přepravci prodávajícího
* bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-2320190287/0100, vedeným u Komerční banky, a.s.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady, spojené s balením a dodáním zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (např. potisky).
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@belsport.cz.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti dnů a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím osobně.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta činí tři pracovní dny od doručení závazné objednávky. U zboží na objednávku je dodací lhůta zpravidla do tří týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu změnit z důvodu nedostatečné skladové zásoby na straně zahraničního partnera - ale vždy o této skutečnosti podá informaci kupujícímu, kterému případně nabídne náhradu v podobné kvalitě a ceně.
6.2. Pokud se nejedná o osobní odběr, je jednotlivcům zboží zasíláno na dobírku. Klubům je zboží dodáváno buď poštou (dobírka nebo platba předem), nebo v případě dohody osobně. Obchodním partnerům je zboží dodávané poštou, v případě zájmu je možný i osobní odběr. U nových obchodních partnerů jsou podmínkou první tři platby hotově nebo předem.
6.3. Pokud má kupující objednaný potisk, požaduje prodávající vždy platbu předem a potisky se aplikují až po úhradě v hotovosti nebo po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (pro jednotlivce Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele, pro obchodní partnery Obchodním zákoníkem).
7.2. Reklamace musí splňovat veškeré náležitosti – musí být uplatněna ihned po zjištění vady, musí být doložen doklad o koupi, zboží musí být čisté a suché.
7.3. Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců, nelze ji však zaměňovat s životností výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
8.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Belgická 1/280, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty obchod@belsport.cz
telefonní spojení 222 541 825, 725 606 744

V Praze dne 1.10.2013

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.